TEAM MEMBER

Loïc

#Loïc_Shopify Plus Developer

ルクセンブルグ出身。大学在学中に電気技術者の資格取得、その後Web・Eコマース分野で学位取得。ルクセンブルグ、英国にて就業後来日。

2 Languages
English French
English・French

Slackbot

slackbot 10:17 PM

Loïc

Loïc 10:21 PM

Slackbot

slackbot 10:25 PM

Loïc

Loïc 10:28 PM

Slackbot

slackbot 10:30 PM

Loïc

Loïc 10:33 PM

Slackbot

slackbot 10:36 PM

Loïc

Loïc 10:38 PM

Slackbot

slackbot 10:40 PM

Loïc

Loïc 10:43 PM

Slackbot

slackbot 10:47 PM

Loïc

Loïc 10:49 PM

Slackbot

slackbot 10:53 PM

Loïc

Loïc 10:58 PM

Slackbot

slackbot 11:00 PM

Loïc

Loïc 11:03 PM

Slackbot

slackbot 11:07 PM

Loïc

Loïc 11:11 PM

Slackbot

slackbot 11:13 PM

Loïc

Loïc 11:17 PM

Slackbot

slackbot 11:19 PM

Loïc

Loïc 11:21 PM

Slackbot

slackbot 11:25 PM

Loïc

Loïc 11:28 PM

Slackbot

slackbot 11:31 PM

Loïc

Loïc 11:33 PM


← 一覧に戻る
top